Klarsynt, medium og husbalansering

Reading

Alle medium er klarsynte, men alle klarsynte er ikke medium.

Reading er en klarsynt avlesning av energiene rundt deg, hvor all informasjon om deg er lagret. Under en reading leser jeg fortid, nåtid og potensiale i fremtiden.

En klarsynt reading kan gi deg et unikt innsyn i ditt liv akkurat nå, og bidra til å åpne opp for løsninger på aktuelle utfordringer.

Ved å belyse de utfordringene livet gir, kan du åpne for innsikt og forståelse av din egen livssituasjon. Du kan gjøre bevisste valg som gir mulighet for å endre livet i positiv retning.

Medium

Et bindeledd mellom to verdener

Et medium er en person som er i stand til å ta kontakt med åndeverdenen.

Alle mennesker er naturlig mottakelige for åndelig innflytelse, men noen er mer sensitive og da kaller vi dem et medium. Denne kontakten kaller vi kanalisering.

Mediumet fungerer som et bindeledd mellom åndeverdenen og den fysiske verden.

Et medium bruker sine sanser for å kommunisere med åndeverden. Åndeverden formidler informasjon til mediumet ved å gi ulike inntrykk som følelser, ord. bilder, tanker, lukter og smak.

Mediumet kan ikke bestemme hvem som skal komme igjennom, den du har behov for, eller den som kan formidle kommer igjennom. Du kan ønske deg noen, men det er åndeverdenen som bestemmer.

Husbalansering/husrens

Healing skjer på alle plan.

En husrens er balansering av energier. Det kan være i et hus, leilighet eller i et uteområde.

Disse energiene kan påvirke oss, vi kan merke nærvær av noe, det kan være at man blir trøtt og sliten uten grunn.

De elektriske tingene i huset påvirkes, og det kan være andre ting som virker forstyrrende. Det kan oppleves ubehagelig, og du kan få en fornemmelse av og ikke være alene. Disse energiene kan man hjelpe over til den andre dimensjonen på en enkel og trygg måte.